Hội thảo Phát triển chuỗi giá trị Lúa gạo Việt nam 2019

Hiện nay, có nhiều vấn đề lớn đang tác động mạnh mẽ đến tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo làm ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người nông dân, như: sản xuất lúa trong điều kiện biển đổi khi hậu làm cho năng suất lúa giảm, đầu tư lại cao, tổn thất sau thu hoạch hiện nay còn rất lớn, thị trường lúa gạo lại rất bấp bênh ... 

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho XK gạo, Bộ CT đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện "Chiến lược phát triển thị trường XK gạo XK VN giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030". Theo đó sẽ 'giảm lượng, tăng chất và hướng đến phân khúc giá trị cao'.

Theo đó, điều chỉnh giảm dần lượng gạo hàng hoá XK nhưng giữ ổn định và tăng trị giá XK gạo. Trong giai đoạn 2017 - 2020, lượng gạo XK hàng năm khoảng 4,5 - 5 triệu tấn vào năm 2020, trị giá đạt trung bình từ 2,2 - 2,3 tỷ USD/năm.

Trong giai đoạn 2021 - 2030, lượng gạo XK hàng năm khoảng 4 triệu tấn vào năm 2030, trị giá XK gạo tiệp tục được duy trì ổn định và tăng đạt khoang3 2,3 - 2,5 tỷ USD/năm.

Về định hướng sản xuất, chế biến sản phẩm gạo XK, tăng tỷ trọng gạo trắng, hạt dài chất lượng cao (5 - 10% tấm), giảm dần tỷ trọng trên 15% tấn, đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ thóc, gạo, bột gạo, mỹ phẩm từ gạo; Quy hoạch và tập trung đầu tư xây dựng các vùng nguyên liệu sản xuất lúa hàng hoá phục vụ các thị trường và phân khúc thị trường cụ thể; Tổ chức sản xuất theo quy trình chuẩn, đồng bộ từ khâu giống, canh tác, thu hoạch, chế biến bảo quản, đóng gói; đảm bảo sản phẩm gạo có chất lượng, an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu, thị hiếu người tiêu dùng trong nước, ngoài nước và hàng rào kỹ thuật của các thị trường ...

09 3663 2015